090 772 6688

Hãy chắc chắn về những gì bạn muốn từ cuộc sống

Hãy chắc chắn về những gì bạn muốn từ cuộc sống và phải chắc chắn gấp đôi về những gì bạn sẽ đáp lại cuộc sống.

Nếu bạn nghiên cứu về cuộc sống của những người thành công, bạn sẽ thấy họ phải trả giá cho những thành công họ đạt được. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, bạn sẽ thấy được số năm mà họ phải bỏ ra để học tập và chuẩn bị trước khi đạt được những thành công vĩ đại đó. Nguyên tắc này luôn đúng trong hầu hết mọi lĩnh vực thành công cá nhân dù là trong nghệ thuật, y học, khoa học hay kinh doanh. Những thứ đáng giá không bao giờ đến dễ dàng.

Khi nghĩ về những mục tiêu của riêng mình, hãy nghĩ về việc bạn có sẵn sàng hy sinh cho những mục tiêu mà mình mong muốn đạt được hay không? Bạn nên chuẩn bị để mất rất nhiều thời gian và tài năng của mình rất lâu trước khi trông đợi sự đầu tư của mình có lãi. Rất nhiều những người “thành công sau một đêm” đã lao động âm thầm nhiều năm liền trước khi những thành quả của họ cuối cùng cũng được ghi nhận.

– Napoleon Hill-

Your email address will not be published.

Scroll to Top

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss